4.-6. september 2020   I   Livestreaming 

Politiskrivelse

Transport af heste til Aalborg / Equitour Aalborg

Da politiet har udmeldt, at de vil foretage lejlighedsvis kontrol af hestetransporter til vores stævne, har vi her lavet en checkliste vedr. de gældende EU-regler.

Uanset karakteren af transporten skal man altid medbringe:

  • Original hestepas for alle heste
  • Registreringsattester på hele vogntoget

De danske myndigheder anser som udgangspunkt deltagelse i FEI/internationale stævner som “økonomisk virksomhed” og dermed omfattet af EU’s transportforordning – de deraf følgende regler er således også gældende, selvom man ”kun” transporterer egne heste. Dog anses deltagelse i eksempelvis ungdomsklasser med mindre præmier ikke for “økonomisk virksomhed” ved ren privatejet hest og vogntog. Er hest og/eller anvendt køretøj registreret i en virksomhed, er der tale om “økonomisk virksomhed”, selv om man som bruger af hesten anser dette for et privat anliggende.

For transport under “økonomisk virksomhed” skal der yderligere medbringes:

  • Transportdokument (information om hest, ejer, afgangssted og -tidspunkt, bestemmelsessted og transportens forventede varighed)
  • Godkendelsescertifikat for transportmiddel til dyretransport (erhverves i synshal og er gyldig i 5 år). Ved international transport under 8 timer er der ikke krav til køretøjsgodkendelse.
  • Der skal være tilstrækkelig strøelse i lastbilen/traileren

For transport over 65 km medbringes også:

  • Kompetencebevis (for chauffør og medhjælpere – gælder kun de personer, der håndterer hestene)
  • Autorisation til transport af heste (firma/privatperson) udstedt af Fødevarestyrelsen (gyldig i 5 år)

For alle transporter fra udlandet medbringes ligeledes et sundhedscertifikat (TRACES)

Reglerne for køre-/hviletid gælder ved erhvervsmæssig godstransport (herunder transport af heste) for biler/vogntog med tilladt totalvægt over 3500 kg, og ved ikke-erhvervsmæssig (ren privat) godstransport for biler/vogntog med tilladt totalvægt over 7500 kg.

Hvis man transporterer andres dyr mod betaling, er det vognmandskørsel og kræver vognmandstilladelse, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3500 kg.

Der kan idømmes bøder for overtrædelse af EU-forordningen vedr. transport og hestepas på indtil 7.000 kr per overtrædelse.

Vi håber, at denne checkliste kan hjælpe jer og glæder os til at se jer i Aalborg!

Equitour Aalborg 

Kontakt os

Kontakt os for yderligere information eller spørgsmål vedr. stævnet